Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране във Финландия Финландия

Последно обновяване: март 2017

Паркиране във Финландия

Като основно правило, във Финландия, е разрешено спирането за престой и паркирането само в дясната част на платното за движение.

Ако улицата е еднопосочна, се допуска спирането за престой и паркирането и от лявата страна на пътя (ако не се пречи на движението).

Забранено е т.н. "Echelon parking" (паркиране под 45 градуса спрямо оста на пътя) е забранено, освен в случаите когато има специално поставън пътен знак, указващ този начин на паркиране.

В случай на неправилно паркиране на нарушителя се издава наказателен билет/квитанция. Глобата е от 10 до 40 Евро.

На автомагистрала, спирането за престой и паркирането задължително трябва да стават само на обозначените за това места.

В малките градове на Финландия има обособени зони за безплатно паркиране на улицата. Често това са зони в близост до местни атракции, забележителности или големи супермаркети.
Паркирането в централната част на Хелзинки е платено и може да достигне до €3 на час.

Почасово паркиране (с бадж)
В някой от градовете е разрешено само почасовото пакиране на улицата. За целта са поставени специални пътни знаци указващи това, включително и максимално допустимите часове, през които автомобилът може да бъде паркиран в зоната.

Диск за паркиране за 30 минути
Този начин на платено паркиране е популярен в населените места. Съответните зони се обозначават с пътни знаци, на които е описано в кои часове е разрешено платеното паркиране и колко е максимално разрешеният престой. Задължително паркинг дискът се поставя на таблото на автомобила, от вътрешната страна, на видно място, като върху него е отбелязан часа на паркиране.