Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти във Финландия Финландия

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти във Финландия

Във Финландия има изградени специални пътни ленти за движение на автобуси и таксиметрови автомобили.

В случай, че пътното платно има 2 или повече ленти за движение в едната посока, водачите са длъжни да използват най-дясната свободна лента за движение. Останалите ленти могат да бъдат използвани при изпреварване или заобикаляне.
Ако лентата за движение е обозначена с бяла или жълта непрекъсната линия е забранено пресичането на маркировъчната линия.

Забранено е движението по пътни ленти предназначени за движение на ППС от масовия градски транспорт.

Важно:
  • Предимство на пътя имат дясностоящите ППС
  • Не отнемайте предимство когато завивате
  • При включване в друг път, давайте предимство на движещите се по него
  • На пешеходна пътека пешеходците са с предимство
  • Автобус, подал сигнал за потегляне от автобусна спирка, е с предимство
  • Внимавайте за изказащи хора от спрели ППС на градския транспорт
  • Внимавайте за внезапно появяване на диви животни на пътища извън населени места
  • Не блокирайте кръстовищата
  • Автомобилите със специален режим на пътя са с предимство