Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти в Естония Естония

Последно обновяване: март 2016

Специални пътни ленти в Естония
В Естония има изградени отделни пътни ленти, по които е разрешено движението само на автобуси и таксита. Тези пътни ленти са сигнализирани със съответните пътни знаци и пътна маркировка.

Движението на други превозни средства, по тези пътни ленти, е забранено.
Други превозни средства се допуска да навлизат в специалните ленти за движение (освен в случаите когато са очертани с непрекъсната линия) в следните случаи:
  • когато автомобила се подготвя за завиване
  • спиране за качване на пътник (освен ако с това няма да се създаде препятсвие на превозните средства от масовия градски транспорт)