Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазни колани в Естония Естония

Последно обновяване: март 2017

Използване на предпазни колани в Естония
В Естония използването на предпазните колани на автомобила е задължително за водача и всички пътници. Деца могат да пътуват, в автомобил, само ако използват детско столче или обезопасителна система за деца съобразена с ръста и теглото им.

Изключения се допускат само за водачи на МПС, които извършват доставка, поради което се налага често да спират (на всеки 100 м или по-малко).

Деца, на възраст над 3 години, се допуска да не използват детско столче, ако пътуват в такси.

Глобата е в размер на € 200.