Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби и наказания при пътни нарушения в Естония Естония

Последно обновяване: март 2017

Глоби и наказания при пътни нарушения в Естония
В случай на наложена глоба за нарушение на правилата за движение в Естония, тя може да бъде заплатена и на място, при което служителят на полицията издава квитанция.

Глоби за превишена скорост в Естония:
превишение на максимално допустимата скорост с глоба (Euro)
до 20 km/h 120
21-40 km/h 400
41-60 km/h 800
над 60 km/h 1 200
Имайте предвид, че съдът в Естония има право да наложи допълнително наказание като отнемане на шофьорската книжка за период от 1 до 12 месеца.

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Естония:
нарушение глоба (Euro)
преминаване през кръстовище при забраняващ сигнал на светофара 200
неправилно преминаване през ЖП прелез 400
отнемане на предимство 400
неправилно изпреварване 400
шофиране в лентата за насрещно движение 400
шофиране с нечетима регистрационна табела 400
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека 200
не спиране при подаден знак за това, от страна на полицията 800


В случай на повторно нарушение на правилата за движение глобата нараства в пъти.