Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране с деца в автомобила в Дания Дания

Последно обновяване: март 2017

Шофиране с деца в автомобила, в Дания
В Дания е разрешено, деца на възраст до 3 години, да пътуват в автомобила само ако използват обезопасителни системи за деца, съобразени с тяхната възраст и тегло.

Разрешено е превозването на деца (до 3 годишна възраст) на предната седалка на автомобила, само ако използват подходяща за теглото им обезопасителна система (разположена обратно на посоката на движение на автомобила) и ако въздушната възглавница е деактивирана.

Забранено е да се превозват деца, на възраст до 3 години, без да използват подходяла за възрастта и теглото им обезопасителна система.

Деца на възраст над 3 години и по-високи от 135 cm трябва да пътуват на задната седалка на автомобила и да използват подходяща за възрастта и теглото им детска обезопасителна система.

Забранено е превозването на деца, по-ниски от 135 cm и на възраст до 5 години (дори и ако използват подходяща за ръста и теглото им обезопасителна система) на задната седалка на двуколесни МПС.

Представители на полицията имат право да измерват ръста на детето.

Глобата, в случай на нарушение, е DKK 2 000.

Изключения се допускат за:
- деца на възраст до 3 години, пътуващи на задната седалка на таксиметров автомобил
- деца на възраст над 3 години, пътуващи на задната седалка на таксиметров автомобил и използващи предпазен колан
- деца на възраст над 3 години, пътуващи на задната седалка на автомобил при "случаен превоз"
- в ППС, в които не е предвидето трето място за детско столче на задната седалка, и ако използват предпазен колан