Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2022, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Дания Дания

Последно обновяване: февруари 2022

Пътни такси в Дания
В Дания няма предвидена система за заплащане на пътни такси за използване на пътищата.

Има въведена пътна такса само за преминаване през мостовете Storebæltsforbindelsen (Great Belt Bridge) и Øresundsbron (Oresund Bridge).

Пътни такси за преминаване по мост Storebæltsforbindelsen
превозно средство такса (DKK)
мотоциклет до 3 м 130,00
мотоциклет с кош 250,00
лек автомобил до 3 м 250,00
лек автомобил с ремарке до 6 м 250
лек автомобил с ремарке над 6 м 380,00
лек автомобил с каравана 380,00
кемпер до 6 м и до 3500 кг 250,00
кемпер над 6 м и до 3500 кг 380,00
кемпер от 6 до 10 м и над 3500 кг 610,00
кемпер над 10 м и над 3500 кг 965,00
ван до 6 м и до 3500 кг 250,00
ван над 6 м и височина до 2,7 м и до 3500 кг 370,00
ван над 6 м, височина над 2,7 м и до 3500 кг 610,00
товарни автомобили до 10 м 610,00
товарни автомобили над 20 м 1450,00
автобус до 6 м 250,00
автобус над 6 м и височина до 2,7 м 380,00
автобус от 6 до 10 м и височина над 2,7 м 610,00
автобус над 10 м и височина над 2,7 м 965,00
Задължително носете със себе си регистрационният сертификат на автомобила.

Пътни такси за преминаване по мост Øresundsbron
превозно средство такса (EUR)
автомобил до 3500 кг и до 6 м 55,00
автомобил (до 3500 кг) с ремарке, ван или минибус от 6 до 9 м 110,00
автомобил (до 3500 кг) с ремарке, ван или минибус с дължина над 15 м 220,00
мотоциклет 29

Повече информация в страницата на мост Øresundsbron (на английски език).