Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2019, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Дания Дания

Последно обновяване: декември 2017

Пътни такси в Дания
В Дания няма предвидена система за заплащане на пътни такси за използване на пътищата.

Има въведена пътна такса само за преминаване през мостовете Storebæltsforbindelsen (Great Belt Bridge) и Øresundsbron (Oresund Bridge).

Пътни такси за преминаване по мост Storebæltsforbindelsen
превозно средство такса (EUR)
мотоциклет до 3 м 18
мотоциклет с кош 34
лек автомобил до 3 м 18
лек автомобил с ремарке до 6 м 34
лек автомобил с ремарке над 6 м 51
лек автомобил с каравана 51
кемпер до 6 м и до 3500 кг 34
кемпер над 6 м и до 3500 кг 51
кемпер от 6 до 10 м и над 3500 кг 100
кемпер над 10 м и над 3500 кг 158
ван до 6 м и до 3500 кг 34
ван над 6 м и височина до 2,7 м и до 3500 кг 51
ван над 6 м, височина над 2,7 м и до 3500 кг 100
товарни автомобили до 10 м 100
товарни автообили от 10 до 20 м 158
товани автомобили над 20 м 237
автобус до 6 м 34
автобус над 6 м и височина до 2,7 м 51
автобус от 6 до 10 м и височина над 2,7 м 100
автобус над 10 м и височина над 2,7 м 158
Задължително носете със себе си регистрационният сертификат на автомобила.

Повече информация в интернет страницата на мост Storebæltsforbindelsen (на английски език).

Пътни такси за преминаване по мост Øresundsbron
превозно средство такса (EUR)
автомобил до 3500 кг и до 6 м 50
автомобил (до 3500 кг) с ремарке, ван или минибус от 6 до 9 м 100
мотоциклет 28

Повече информация в страницата на мост Øresundsbron (на английски език).