Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта на движение в Дания Дания

Последно обновяване: март 2017


Ограничения на скоростта на движение в Дания
В Дания са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничния на скоростта за мотоциклети и автомобили(с тегло до 3t):
в населено място 50 km/h
извън населено място 80 km/h
по скоростен път 110 km/h
по автомагистрала 130 km/h


Ограничения за скостта на движение за автомобили с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
по скоростен път 80 km/h
по автомагистрала 80 km/h


При движение по магистрала в Дания, минимално допустимата скорост за движение, за всички ППС е 50 km/h.

Важно: От 1 юли 2016 Дания премахва общото ограничение на скоростта за товарни автомобили по междуселищните и околовръстните пътища.

Решението се отнася за участъци, където досега ограничението на скоростта беше от 50 km/h.