Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Използване на радар детектор в Дания Дания

Last update: March 2017

Използван на радар детектор в Дания
В Дания е забранено използването на радар детектор.