Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Изискване към гумите на автомобила в Дания Дания

Последно обновяване: Март 2017

Изискване към гумите на автомобила в Дания
През зимните месеци температурата в Дания понякога е доста ниска. Поради това, Правителството силно препоръчва използването на зимни гуми през зимните месеци.
Използването на вериги за сняг е препоръчително при тежки зимни условия, но не е задължително.

Като правило, използването на вериги за сняг, е разрешено в периода от 1 ноември до 15 април, само в условия на тежки зимни условия.

Важно: веригите за снят трябва да бъдат поставени на всички гуми на автомобила!

Няма специално въведено изискване към максимално допустима скорост на движение, за автомобили оборудвани с вериги за сняг.

Минимално допустимата дълбочина на протекторния рисунък за гуми използвани в зимни условия е 3 mm, а за за гуми използвани през лятото 1.6 mm, независимо от типа гуми (зимни или летни).

Предвидената глоба е DKK 1000.