Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Затъмняване на стъклата в Дания Дания

Last update: March 2017

Затъмняване на стъклата на автомобил в Дания
Затъмняването на автомобилните стъкла се измерва в % VLT (Visible Light Transmittance - количеството светлина преминала през стъклото след затъмняването).

В Дания се изисква минимална стойност на VLT от 75% за предното стъкло на автомобилите и 70% - за предните странични стъкла. Затъмнение на задните стъкла на автомобила се допуска до стойност от 40% VLT.