Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Република Чехия Република Чехия

Последно обновяване: март 2017

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Република Чехия
В Република Чехия е забранено управлението на моторно превозно средство докато водача е под въздействието на наркотични или други опойващи вещества.

Строго забранени и контролирани вещества
- THC (cannabis)
- Methylamphetamine
- MDMA (ecstasy)

Забранено е шофирането, сле дупотреба на каквито и да е медикаменти, които могат да повлияят на способността на водача за управление на автомобила.