Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти за движение в Република Чехия Република Чехия

Последно обновяване: март 2017

Специални пътни ленти за движение в Република Чехия
В Чехия има изградени специални пътни ленти за движение само на определеи превозни средства. Пътни знаци указват типа превозни средства, които имат право да се движат по съответните пътни ленти.

Движението на други превозни средства по тях е забранено. Допуска се навлизане в тези пътни ленти, от други автомобили, само при изпреварване и заобикаляне (включително и обратен завой).