Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Република Чехия Република Чехия

Последно обновяване: март 2017


Ограничение на скоростта в Република Чехия
В Чехия са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничение на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала или скоростен път през населено място 80 km/h
на автомагистрала или скоростен път извън населено място 130 km/h

Ограничение на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населено място 50 km/h
извън населено място 80 km/h
на автомагистрала или скоростен път в рамките на населено място 80 km/h
на автомагистрала или скоростен път извън населено място 80 km/h

Минималната разрешена скорост на движение по автомагистрала е 80 km/h.

Изисква се, на разстояние 50 м от ЖП прелез, да намалите скоростта на движение до 30 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение на превозни средства оборудвани с вериги за сняг е 50 km/h.