Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Обезопасяване на деца в автомобил в Република Чехия Република Чехия

Последно обновяване: март 2017

Обезопасяване на деца в автомобил в Република Чехия
В Чехия е забранено превозването на деца, на възраст до 12 години и по-ниски от 150 cm, на предната седалка на автомобил. Те могат да пътуват само на задните седалки и то ако използват подходяши за ръста и теглото им детски обезопасителни системи.

Предвидената глоба е в размер на CZK 2,000.