Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Кипър
В Кипър е забранено управлението на моторно превозно средство докато водача е под въздействието на наркотични или други опойващи вещества. Съгласно новото законодателство, скрининг на слюнка и/или кръвен тест на водача се приема като валидно доказателство за употребата на забранени вещества.

Строго контролирани са
- THC (cannabis)
- Methylamphetamine
- MDMA (ecstasy)