Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Спешни телефони в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Спешни телефони в Кипър
Кипър е част от системата на единен европейски номер за спешни повиквания 112, но също така може да се позвъни и на:
Пожарна служба - 199
Полиция - 199
Бърза помощ - 199