Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018


Ограничение на скоростта в Кипър
В Кипър са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничения на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Ограничения на скоростта за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
по автомагистрала 100 km/h

Минималната разрешена скорост на движение по автомагистрала е 65 km/h.

Глобата за превишена скорост се определя като % за всяко превишение с 1 km/h.