Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Използване на мобилен телефон при шофиране в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Използване на мобилен телефон при шофиране в Кипър
На водача на моторно превозно средство, в Кипър, е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Предвидената глоба е в размер на € 85.