Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Затъмняване на автомобилните стъкла в Кипър Кипър

Последно обновяване: януари 2018

Затъмняване на автомобилните стъкла в Кипър
Затъмняването на автомобилните стъкла се измерва в % VLT (Visible Light Transmittance - количеството светлина преминало през затъмненото стъкло).
Допуска се само производствено затъмнени стъкла на автомобилите в Кипър. За целта трябва да носите в себе си необходимите документи, които да удостоверяват това. Всяко допълнително затъмняване на стъклата, независимо от процента прозрачност на стъклото, поджели на санкция.