Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Хърватия след употреба на алкохол Хърватска

Последно обновяване: юни 2017

Шофиране в Хърватия след употреба на алкохол
В Хърватия максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта на водача е 0.5 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 0.5 ‰ и до 1.0 ‰, наказанието е глоба от HRK 1,000 до HRK 3,000.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 1.0 ‰ и до 1.5 ‰, наказанието е глоба от HRK 3,000 до HRK 5,000.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над 1.5 ‰, наказанието е глоба от HRK 5,000 до HRK 15,000 или затвор за срок до 2 месеца.

За млади шофьори (на възраст до 24 години) максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта е 0.0 ‰.

Ако се установи, че съдържанието на алкохол в кръвта на млад водач е над 0.0 ‰ и до 0.5 ‰, глобата е 700 HRK.

За шофиране под въздействие на наркотии или други упойващи вещества или медикаменти е от HRK 5,000 до HRK 15,000 или затвор за срок от 2 месеца.