Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Хърватия Хърватска

Последно обновяване: май 2017

Тол такси в Хърватия
В Хърватия са въведени пътни такси за ползване на пътната мрежа в страната.
Тол системите на автомагистралите се контролират от 4 фирми, всяка от които отговаря за конкретен регион.
За преминаване през някои тунели и мостове в страната също има въведени пътни такси.

Стойността на таксата се определя от категорията на превозното средство. Категориите превозни средства в Хърватия се определят на база на тяхната височина и броя на осите.

Допълнителна актуална информация за пътните такси в Хърватия.

Както и на интернет страницата на HAC