Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Хърватия Хърватска

Последно обновяване: юни 2017

Превоз на деца в автомобил в Хърватия
В Хърватия е задължително деца, на възраст до 3 години, които пътуват в превозно средство, да използват специални детски седалки разположени на предната седалка на автомобила, по посока обратна на посоката на движение. Системата за активиране на въздушната възглавница трябва да бъде изключена.

Деца на възраст от 3 до 5 години могат да пътуват на задната седалка в автомобил, само ако използват подходяща за ръста и теглото им обезопасителна система.

Глобата е HRK 500.