Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Хърватия Хърватска

Последно обновяване: юни 2017

Паркиране в Хърватия
В повечето населени места в Хърватия, паркирането на улицата в неделя е безплатно.

В Zagreb зоните разрешени за паркиране на улицата са разделени на 3: червена, жълта и зелена.

Червената зона покрива районите разположени в близост до центъра на града, а жълтата и зелената съответно покриват райони по-отдалечени от центъра. Максимално разрешеното време за паркиране в червената зона е до 1 час, в жълтата зона е до 2 часа, а в зелената зона е до 3 часа.

Паркинг талоните могат да бъдат закупени от вендинг машини, разположени в близост до улицата, в зоните за паркиране. Талонът задължително трябва да бъде поставен на видно място на таблото на автомобила.

При пресрочаване на заплатеното за паркиране време или при неправилно паркиране се поставя скоба. Таксата за сваляне на такава скоба е от HRK 100 до HRK 300.