Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Хърватия Хърватска

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта в Хърватия
В Хърватия са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 110 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 90 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Максимално допустимата скорост на движение за млади шофьори (на възраст до 24 години) е с 10 km/h по-малка от стандартните ограничения на скоростта (при движение извън населено място - до 80 km/h; на скоростен път - до 100 km/h; на автомагистрала - до 120 km/h).

Препоръчва се при движение по мокра настилка, скоростта да се поддържа по-ниска от максимално разрешената за пътя и категорията ППС.

Минимално допустимата скорост на движение по автомагистрала в Хърватия е 60 km/h.