Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на радар детектор в Хърватия Хърватска

Последно обновяване: юни 2017

Използване на радар детектор в Хърватия
В Хървтия е забранено използването на радар детектор в автомобила.

Използването на анти-радар в автомобила, също е забранено.

Наказанието е глоба от HRK 2,000 и конфискация на устройството.