Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в България България

Последно обновяване: юни 2017

Превоз на деца в автомобил в България
В България деца, пътуващи в превозно средство, е задължително да използват детски обезопасителни системи съобразени с ръста и теглото им.

Използваните детски обезопасителни системи трябва да отговарят на изсикванията на Regulation 44/03 of the Economic Commission for Europe of the United Nations.

Деца на възраст до 3 години могаат да пътуват в ППС само ако използват подходящи за ръста и теглото им детски обезопасителни системи. Допуска се да пътуват и на предната седалка, само ако използват детска обезопасителна система и системата за активиране на въздушната възглавница е изключена.

Деца на 3 и повече години може да пътуват ако използват обезопасителната система, с която е оборудван автомобила.

Глобата е BGN 50.