Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Правила за паркиране в България България

Последно обновяване: юни 2016

Правила за паркиране в България
В повечето градов в България, паркирането на улицата в работен ден е платено. Местата з аплатено почасово паркиране са обозначени с маркировка и пътни знаци съответно като синя и зелена зона. Заплащането може да стане чрез SMS (на кратък номр изписан на питния знак, с който е сигнализирана зоната) или направо на служител "Паркинги и гаражи". При заплащане на служител на "паркинги и гаражи" изисквайте касов бон.

При заплащен чрез SMS, след изпращане на съобщението, системата връща потвърждение за успешно направено плащане. 5 минути преди да изтече времето, за което е платено, системата ви известява. Ако желаете да продължите престоя на автомобила в зоната за паркиране, трябва да пуснете нов SMS.

Цената е различна за различните градове в страната, но средната цена е около 1 ерво за 1 час. Ако няма поставена маркировка или пътен знак, паркирането на улицата е безплатно.

Глобата за неправилно паркиране е от BGN 20 до 50.

Глобата за неправилно паркиране, на места обозначени за паркиране на хора с увреждания, е BGN 200.

В някои от паркинг зоните неправилно паркираните МПС принудително се преместват на наказателен паркинг, като съответно освен глобата за неправилно паркиране се начислява такса за преместване на автомобила и такса престой на наказателния паркинг.

В София, има изградени няколко подземни паркинга в лизост до метростанции. Плащенето се извършва при напускане на паркинга, през специално разположени на изхода паркинг машини. Заплащането е в кеш в BGN.

Допълнителна информация за зоните за паркиране в някои от градовете в България.