Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в България България

Последно обновяване: февруари 2017

Глоби за пътни нарушения в България
Глоби за движение с превишена скорост в България:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (BGN) извън населено място, глоба (BGN) за водачи на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товар
до 10 km/h 20 20 20
11-20 km/h 50 50 50
21-30 km/h 100 + отнемане на 2 контролни точки 100 + отнемане на 2 контролни точки 150 + отнемане на 2 контролни точки
31-40 km/h 400 + отнемане на 6 контролни точки 300 + отнемане на 6 контролни точки 500 + отнемане на 6 контролни точки
41-50 km/h 600 + отнемане на 12 контролни точки 400 + отнемане на 12 контролни точки 800 + отнемане на 12 контролни точки
над 50 km/h 700* + отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца + спиране от движение на МПС за 1 месец + отнемане на 16 контролни точки 600* + отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца + отнемане на 16 контролни точки 1000* + отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца + отнемане на 16 контролни точки

* При шревишаване на максимално допустимата скорост на движение с повече от 50 km/h, за всеки 5 km/h превишение глобата нараства с BGN 50.

При повторно нарушение предвидената глоба се удвоява.

Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в България:
нарушение глоба (BGN)
неправилно използване на звуков сигнал 10
не спиране пред знак STOP 20
неправилно изпреварване 30
навлизане срещу посоката на движение по еднопосочна улица 30
шофиране в BUS лентата 50
преминаване на червен сигнал на светофара 100
отнемане на предимство на пътя 100
неправилно преминаване през ЖП прелез 20-150
шофиране в лентата за насрещно движение 1000 + отнемане на шофьорската книжка за 3 месеца (за повторно нариушение глобата е 4000 лв. + отнемане на шофьорската книжка за 6 месеца

Още по темата:
Нарушения, при които се свалят табелите с регистрационните номера на автомобила

Нарушения, при които се отнема шофьорската книжка

Нарушения, при които временно се спира от движение ППС

Пълна информация за правилата за движение по пътищата в България. (на български език)