Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Босна и Херцеговина
В Босна и Херцеговина е въведена система за плащане, при движение по някои участъци от магистралите в страната. Таксата се определя от категорията на превозното средство.

Метод на плащане
Възможно е плащане в кеш (на ръка) и автоматично плащане.

При автоматичното плащане, е необходимо в превозното средство да бъде инсталирано ACC TAG устройство.

Плащане на ръка
- Навлизането в платените участъци на автомагистралата, трябва да става само през пунктове, които са съответно обозначени.
- При преминаване през пропусквателния пункт, регистрационният номер на ППС автоматично се записва и се регистрира категорията на ППС.
- Взема се магнитна карта от машината, разположена на пункта. Картата се пази и се представя на изхода на платения участък от автомагистралата.
- След получаването на магнитната карта бариерата автоматично се вдига.
- За напускане на магистралата трябва да изберете същия номер пропусквателен пункт, през който сте навлезли.
- При връщане на магнитната карта, автоматично се изчислява сумата, която се дължи. След заплащане директно на пункта, бариерата се вдига.

Автоматично заплащане
- Навлизането и излизането на автомагистралата трябва да става през пунктове, които са сигнализирани, че приемат автоматично разплащане.
- Системата автоматичен разпознава, инсталираното в автомобила ACC TAG устройство и вдига бариерата.

VКатегории превозни средства в Босна и Херцеговина
категория ППС описание
I мотоциклети и превозни средства с 2 оси и максимална височина (над първата ос) до 1.30 m
II превозни средства с 2 и повече оси, с височина от 1.30 m или повече (над първата ос) и максимално допустимо тегло до 3.5 t
III превозни средства с 2 или 3 оси, с височина над 1.30 m (над първата ос) и максимално допустимо тегло над 3.5 t
IV превозни средства с повече от 3 оси, с височина 1.3 m или повече (над първата ос), и максимално допустимо тегло над 3.5 tonnes

Sarajevo - Zenica
Пътни такси за ППС от категория I (in KM):

Sarajevo Podlugovi Visoko Kakanj Zenica
Sarajevo - 1.20 2.20 4.20 5.40
Podlugovi 1.20 - 1.00 3.11 4.20
Visoko 2.20 1.00 - 2.00 3.20
Kakanj 4.20 3.00 2.00 - 1.20
Zenica 5.40 4.20 3.20 1.20 -

Sarajevo - Zenica
Пътни такси за ППС от категория II (in KM):

Sarajevo Podlugovi Visoko Kakanj Zenica
Sarajevo - 2.40 4.40 8.40 10.80
Podlugovi 2.40 - 2.00 6.00 8.40
Visoko 4.40 2.00 - 4.00 6.40
Kakanj 8.40 6.00 4.00 - 2.40
Zenica 10.80 8.40 6.40 2.40 -

Sarajevo - Tarčin
Пътни такси за ППС от категория I (in KM):

Sarajevo Lepenica Tarčin
Sarajevo - 1.20 2.50
Lepenica 1.20 - 1.20
Tarčin 2.50 1.20 -

Sarajevo - Tarčin
Пътни такси за ППС от категория II (in KM):

Sarajevo Lepenica Tarčin
Sarajevo - 2.50 5.00
Lepenica 2.50 - 2.50
Tarčin 5.00 2.50 -


Повече информация на: http://jpautoceste.ba