Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина

Последно обновяване: юни 2017


Ограничения на скоростта в Босна и Херцеговина
В Босна и Херцеговина са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети и превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 100 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на скоростен път 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h