Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Използване на мобилен телефон при шофиране в Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина

Последно обновяване: юни 2016

Използване на мобилен телефон при шофиране в Босна и Херцеговина
На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство в Босна и Херцеговина, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Глобата е KM 40.