Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Глоби за пътни нарушения в Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина

Последно обновяване: юни 2017

Глоби за пътни нарушения в Босна и Херцеговина
Глоби в Босна и Херцеговина, за шофиране с превишена скорост:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с в населено място, глоба (KM) извън населено място, глоба (KM)
10-20 km/h 40 30
21-30 km/h 50 40
31-50 km/h 100-300 50
над 50 km/h 400-1000 100-300

Ако, поради шофиране с превишена скорост, е причинено ПТП, глобата се удвоява.

Ако нарушението е направено от водач, който е чуждестранен гражданин, се издава наказателен билет.
Глоби, наложени за маловажни пътни нарушения, могат да бъдат заплатени на място.
Наказанието за по-сериозни пътни нарушения се разглежда и заплаща в съда.

Закон за движение по пътищата в Босна и Херцеговина