Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018

Шофиране след употреба на психотропни вещества в Белгия

В Белгия е забранено управлението на моторно превозно средство докато водача е под въздействието на наркотични или други опойващи вещества. Полицията има право да поиска кръвен тест на водача за употреба на наркотици или други психотропни вещества.

Строго забранени за употреба са:
- THC (канабис) (≥1 нг/мл) - Метиламфетамин (≥25 нг/мл) - MDMA (екстази) (≥25 нг/мл) - Амфетамин (≥25 нг/мл) - Морфин или 6-ацетилморфин (≥10 нг/мл) - Кокаин или бензоилекгонин (≥25 нг/мл)