Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Спешни телефони в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018

Спешни телефони в Белгия
Белгия е част от системата на единен европейски номер за спешни повиквания 112, но също така може да се позвъни и на:
100 - пожарна безопасност и първа помощ
101 - полиция


При позвъняване на телефон 112 можете да разговаряте на френски, датски и английски.

Не можете да позвъните на 112 от мобилен телефон без SIM карта.

Обаждаето до 112 поже да стане и по факс. Предвижда се въвеждане и на SMS възможност за свързване със спешен телефон 112.