Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти за движение в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018

Специални пътни ленти за движение в Белгия
В Белгия има изградени различни специализирани ленти за движение на птдни групи превозни средства. По тези ленти е разрешено движението само на превозните средста изибразени на съответният пътен знак, поставен преи началото на тези ленти.

Разрешено е движението на малки мотопеди по велосипедни алеи, освен в случаите когато това е забранено със съответния пътен знак.

В лентите за бавнодвижещи се ППС е разрешено движението само на превозни средства, чиято максимално допустима конструктивна скорост на движение е по-ниска от отбелязаната на съответния пътен знак.