Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Паркиране в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018

Паркиране в Белгия
Паркирането, на повечето централни улици в градовете в Беллгия, е платено. Веднага след заплащане получавате разписка (билет), който трябва да поставите на видно място на таблото на автомобила (от вътрешната страна).

На някои от улиците е разрешено и безплатно паркиране, лимитирано по време (Blauwe zone). За да се възползвате от този начин на паркиране трябва да имате синя карта, която да поставите на видно място на таблото на автомобила. Такава синя карта може да бъде закупена от бензиностанции, полицейски участъци или павилиони.

Важно: възможно е на някои участъци да е поставен временен пътен знак, който сигнализира, че временно е забранено паркирането и спирането на този пътен участък. В случай на нарушение автомобилът ще бъде преместен на наказателен паркинг.

На някои от най-матоварените улици са поставени символите Axe Rouge / Ax Rode, което означава че паркирането е забранено в периода от 07:00 до 09:30 и от 16:00 до 18:00.

Мотоциклетите могат да бъдат паркирани на тротоара, в централните части на градовете, само ако между мотоциклета и сградите е оставено разстояние повече от 1.50, което да осигури спокойно преминаване на прешеходците.