Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018


Ограничение на скоростта в Белгия

В Белгия са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничение на скоростта за мотоциклети и автомобили (с тегло до 3t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 120 km/h
на автомагистрала 120 km/h

Ограничение на скоростта за автомобили с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 90 km/h
на скоростен път 120 km/h
на автомагистрала 120 km/h
От 1 януари 2017 г. максимално допустимата скорост на движение извън населено място в региона на Фландрия (северна Белгия) е 70 км/ч.
Минимално допустимата скорост на движение на моторни превозни средства по автомагистрала в Белгия е 70 km/h.

Максимално допустимата скорост на движение, за автомобили оборудвани с гуми с шипове, е 90 km/h на автомагистрала, и 60 km/h на пътища извън населени места.

В жилищна зона (сигнализирана със съответния пътен знак), разрешената максимална скорост на движение, за всички превозни средства, е 30 km/h.

Важно, на пътищата в близост до Flanders и Brussels има разположени много камери за контрол на скоростта.