Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на фарове в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018

Използване на фарове в Белгия
Шофирането, през деня в Белгия, с включени дневни или къси светлини не е задължително. Изисква се двишението с включени къси светлини в условия на намалена видимост.

Светлинни сигнали на светофара
Червена светлина: забранено преминаването.
Жълта светлинаи след нея червена светлина: Спри! Не се отнася само за водачите, които в момента на смяна на сигнала се намират толкова близо до светофара, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението.
Зелена светлина: Преминаването е разрешено.

Задължително оборудване, което трябва да бъде в автомобила
- светлоотразителна жилетка - Задължително е обличането на светлоотразителната жилетка, в случай на напускане на автомобила, когато е спрял на пътя, поради инцидент, авария или непредвидено спиране. Наказанието е глоба в размер на € 50, която може да нарастне в пъти (до € 1,500), в случай на отказ от страна на водача да заплати наложената му глоба или отнасяне на случая за съдебно решение (напр. в случай на инцидент на пътя). Изискването за наличие на светлоотразителна жилетка касае всички ППС с регистрация в Белгия.
За автомобили с чуждестранна регистрация, няма изискване за наличие на светлоотразителна жилетка вътре в автомобила, но водачът може да бъде глобен за това, че не я носи в случай на излизане от спрял на пътя авомобол поради инцидент или друга причина.
- предупредителен светлоотразителен тиъгълник - изискването не се прилага за мотоциклети.

Комплект за първа долекарска помощ и пожарогасител, е част от задължителното оборудване за автомобили, регистрирани в Белгия. За чуждестранни автомобили това е препоръчително.