Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Превоз на деца в автомобил в Беларус Беларус

Последно обновяване: юни 2016

Превоз на деца в автомобил в Беларус
В Беларус, деца могат да пътуват в превозно средство, само ако използват:
- детска обезопасителна система съобразена с ръста и теглото им - за деца на възраст до 5 години;
- детска обезопасителна система, съобразена с ръста и теглото им (като бустер, специална възглавница и седалка), която позволява на дететео да използва стандартния обезопасителен колан в автомобила - за деца на възраст от 5 до 12 години.

Деца на възраст до 12 години, могат да пътуват без детска обезопасителна система, само ако са по-високи от 150 cm, и ако пътуват в таксиметров автомобил.

Забранено е да се превозва дете в обезопасителна система, на предната седалка на автомобила, ако системата за активиране на въздушната възглавница е включена.

Наказанието е предупреждение или глоба до BYR 840,000.
За повторно нарушение (в рамките на 1 година) глобата е от BYR 420,000 до BYR 1,680,000.