Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничения на скоростта в Беларус Беларус

Последно обновяване: юни 2016


Ограничения на скоростта в Беларус
В Беларус са въведени стандартни ограничения на скоростта на движение, които важат за всички пътища в страната (освен ако няма допълнително поставени други пътни знаци или означения).

Ограничения на скоростта на движение за мотоциклети:
в населени места 60 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала 90 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с тегло до 3t:
в населени места 60 km/h
извън населени места 90 km/h
на автомагистрала 110 km/h

Ограничения на скоростта на движение за превозни средства с ремаркета:
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
на автомагистрала 90 km/h

За млади водачи на МПС, с шофьорски опит по-малък от 2 години) максимално допустимата скорост на движение е 70 km/h (извън населени места).

Максимално допустимата скорост на движение, в жилищна зона, е 20 km/h за всички ППС.

Максимално допустимата скорост на движение за превозни средства с тегло до 3.5 tons, движещи се по автомагистрала Brest-Minsk-Russian (M1/E30) е 120 km/h (сигнализирано е с пътен знак).