Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране след употреба на алкохол в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Шофиране след употреба на алкохол в Австрия
Максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на шофьора в Австрия, е 0.49 ‰.

Ако съдържанието на алкохол е по-голямо от 0.5 ‰ и до 0.79 ‰, предвидената глоба е в размер от € 300 до € 3,700. При повторно нарушение освен глобата се налага и посещение при психолог. При трето нарушение (в рамките на 2 години) към предвидената глоба се налага и временно отнемане на свидетелството за управление на МПС.

Ако съдържанието на алкохол е над 0.8 ‰ и до 1.19 ‰, предвидената глоба е от € 800 до € 3,700 и временно отнемане на шофьорската книжка за период от 3 месеца.

Ако съдържанието на алкохол е над 1.2 ‰ и до 1.59 ‰, предвидената глоба е от € 1,200 до € 4,400, и временно отнемане на шофьорската книжка за период от 4 месеца.

Ако съдържанието на алкохол е над 1.6 ‰, предвидената глоба е от € 1,600 до € 5,900 и отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца. Същото наказание се предижда и в случай, че водачът откаже да бъде тестван за употреба на алкохол.

За водачи с шофьорски опит по-малък от 2 години, максимално допустимото съдържание на алкохол в кръвта е 0.1 ‰.