Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Специални пътни ленти в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Специални пътни ленти в Австрия
BUS лентите в Австрия са разрешени за движение само за превозни средства от масовия градски транспорт.
В Австрия има изградени и други специализирани ленти за движение (велосипедни, пешеходни и др.), които са сигнализирани със съответният пътен знак. Движението по тях е разрешено само за посочените на пътния знак превозни средства.