Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Пътни знаци в Австрия Австрия

Пътни знаци в Австрия и тяхното значение:

Group "А" - Предупредителни пътни знаци за опасност


Group "B" - Пътни знаци за въвеждане на забрана и отмяна на въведена забрана


Group "C" - Пътни знаци със задължително предписание


Group "D" - Пътни знаци със специални предписания


Група "G" - Пътни знаци относно предимство


Group "Е" - Други пътни знаци