Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Ограничение на скоростта в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018


Ограничение на скоростта в Австрия
В Австрия са въведени стандартни ограничения на скоростта в зависимост от категорията на пътя и превозното средство (освен в случаите когато има поставени допълнителни пътни знаци сигнализиращи това).

Ограничение на скоростта за мотоциклети и моторни превозни средства с тегло до 3,5 тона:
в населени места 50 km/h
извън населени места 100 km/h
на автомагистрала 130 km/h

Ограничение на скоростта за превозни средства (с тегло до 3,5 тона) с ремарке (с тегло до 750 кг):
в населени места 50 km/h
извън населени места 100 km/h
на автомагистрала 100 km/h

Ограничение на скоростта за превозни средства (с тегло до 3,5 тона) с ремаркета (с тегло от 750 kg до 3,5 t):
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 80 km/h

Ограничение на скоростта за тоарни превозни средства (с тегло над 3,5 тона):
в населени места 50 km/h
извън населени места 70 km/h
на автомагистрала 80 km/h

Ограничение на скоростта за автобуси:
в населени места 50 km/h
извън населени места 80 km/h
на автомагистрала 100 km/h

По автомагистрали в Австрия е забранено движението на МПС с максимална конструктивна скорост на движение до 60 km/h.

За автомобили оборудвани с гуми с шипове разрешената максимална скорост на движение по автомагистрала е 100 km/h, а на пътища извън населени места не повече от 80 km/h.