Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Обезопасяване на деца в автомобил в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Обезопасяване на деца в автомобил в Австрия
В Австрия, деца на възраст до 12 години и не по-високи от 150 cm, е разрешено да пътуват в автомобил само ако използват специални детски столчета, съобразени с рста и теглото им. Деца на възраст над 12 години и по-високи от 150 cm могат да използват стандартните обезопасителни колани, с които е оборудвано превозното средство.

The fine is € 35.