Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Наказания за нарушение на правилата за движение в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Наказания за нарушение на правилата за движение в Австрия
Глоби, за шофиране с превишена скорост в населени места, в Австрия:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с установено от полицията, глоба (Euro) установено с радар или камера за контрол на скоростта, глоба (Euro)
до 20 km/h 21 29-50
21-25 km/h 29 50-56
26-30 km/h 36 56-72
31-40 km/h 70 70-160
над 40 km/h - 150-2180
над 60 km/h - отнемане на шофьорската книжка за 6 седмици

Глоби, за шофиране с превишена скорост извън населени места, в Австрия:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с установено от полицията, глоба (Euro) установено с радар или камера за контрол на скоростта, глоба (Euro)
до 20 km/h 21 29-50
21-25 km/h 29 50-70
26-30 km/h 36 56-90
31-40 km/h 70 140-160
41-50 km/h - 150-300
над 50 km/h - 150-2180
над 70 km/h - отнемане на шофьорската книжка за 6 седмици

Глоби, за движение с превишена скорост по автомагистрала, в Австрия:
превишаване на максимално допустимата скорост на движение с установено от полицията, глоба (Euro) установено с радар или камера за контрол на скоростта, глоба (Euro)
до 10 km/h 20 30
11-20 km/h 35 45
21-30 km/h 50 60
31-40 km/h 70 70-160
над 40 km/h - 150-2180
над 60 km/h - отнемане на шофьорската книжка за 6 седмици

***В Австрия няма конкретно определени глоби за различните видове нарушение на правилата за движение. За едно и също нарушение, извършено в различни региони на страната, е възможно да бъде наложено различно наказание.

Полицията в Австрия има право да поиска плащане на наложената глоба на място, за което издава официален фиш. В случай, че глобата е по-висока е възможно да бъде поискано от водача да внесе депозит, като в този случай останалата част от глобата следва да бъде заплатане в рамките на до 2 седмица.

Някой глоби за най-често срещаните нарушения на правилата за движение в Австрия:
нарушение глоба на място (Euro) глоба в съда
неправилно спиране на СТОП линия 36 30-90
не подаване на сигнал преди започване на маневра (завиване, заобикаляне, изпреварване, преместване в друга лента за движение и др.) 21 36-42
създаване на пречка при изпреварване 21 36-80
неправилно преминаване през ЖП прелез 36 50-70
неправилно изпреварване 36 58-100
отнемане на предимство 21 70
неспазване на безопасна дистанция при движение след друго ППС - 36-2180