Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на фарове в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Използване на фарове в Австрия
Използването на дневни светлини или къси светлини през деня не е задължително в Австрия.

Предвидената глоба е € 21.

Задължително оборудване в автомобила:
- светлоотразителен авариен триъгълник - за превозни средства с повече от 2 колела.
- комплект за първа медицинска помощ - трябва да бъдат поставени в добре затворена кутия, препазваща ги от замърсяване.
- светлоотразителна жилетка - в съответствие с Европейски стандарт EN471. Задължително е водачът и/или пътниците, които излизат от автомобила на пътя в случай на авария, да я поставят. Това изискване не се прилага за водачи на двуколесни моторни превозни средства.

Предвидената глоба е от € 14 до € 36.

Зимно оборудване - всички водачи на МПС са задължени да подготвят автомобила за зимни условия, при шофиране през зимата в Австрия.