Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на мобилен телефон при шофиране в Австрия Австрия

Последно обновяване: януари 2018

Използване на мобилен телефон при шофиране в Австрия
На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, в Австрия, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му.

Предвидената глоба, при нарушение, е € 50.