Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Андора Андора

Последно обновяване: януари 2023

Тол такси в Андора
Към момента в Андора няма въведена пътна такса, за превозни средства регистрирани в страна членка на ЕС.

Тол такса се дължи само за преминаване през тунел Envalira. Повече информация на https://www.oeamtc.at